Home / Blog / INTERPELARE: Modificarea termernului de punere în plată a pensiilor

INTERPELARE: Modificarea termernului de punere în plată a pensiilor

 

Adresată:  Doamnei CLAUDIA-ANA COSTEA

                   Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vâstnice

De către doamna senator: Doina Elena Federovici        

Circumscripţia electorală: numărul 7

Colegiul electoral: numărul 1, judeţul Botoşani                      

Grupul parlamentar: PSD

Şedinţa Senatului din data de: 01.02.2016

 

OBIECTUL INTERPELĂRII: Modificarea termernului de punere în plată a pensiilor

 

 

                                Stimate doamnă  ministru,

 

Prezenta interpelare vine în sprijinul persoanelor care îndeplinesc condițiile de pensionare și are ca obiect termenul de punere în plată a drepturilor stabilite.

În acest moment, conform dispozițiilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, se depune începând cu data îndeplinirii acestor condiții la casa de pensii competentă. Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii, în timp ce alte 5 zile sunt alocate pentru comunicarea deciziei. Urmează transmiterea către CNPAS a datelor pentru alocarea banilor și tipărirea cupoanelor, ceea ce poate însemna încă o lună.

În aceste condiții persoana care tocmai s-a pensionat rămâne cel puțin 60 de zile fără nici un fel de venit. Deși au ieșit la pensie, acest lucru nu înseamnă că acești oameni nu mai trebuie să mănânce, că nu mai au facturi de plătit sau că nu mai trebuie să-și cumpere medicamente în situația în care suferă de diverse boli.

Dacă în unele state întocmirea dosarului de pensionare poate începe din ultima parte a activității, iar trecerea la pensie este de neobservat pentru beneficiar, în alte state, cei care ies din câmpul muncii primesc temporar o pensie provizorie, care să le asigure traiul până la calcularea definitivă a pensiei, când se face și regularizarea.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să-mi comunicați, doamnă ministru, dacă susțineți modificarea legislației în vigoare în sensul scurtării perioadei de 45 de zile pentru depășirea acestei situații atât de dificile pentru proaspeții pensionari sau a depunerii dosarului de pensionare cu 45 de zile înainte de îndeplinirea condițiilor de pensionare.

Solicit răspuns scris.

Vă mulțumesc.

 

Cu deosebită consideraţie,

 

Senator,

Doina Elena Federovici

Check Also

Micii ”parlamentari” de Hilișeu Horia în vizită la Senat

Pentru 31 de copii de la școlile nr 1 și nr 2 Hilișeu Horia și …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *