Home / Blog / Interpelare adresată ministrului educației: Abrogarea art. 174, alin. (6) din Legea nr. 1/2011

Interpelare adresată ministrului educației: Abrogarea art. 174, alin. (6) din Legea nr. 1/2011

dsaGRUPUL PARLAMENTAR PSD

INTERPELARE

 

Adresată:  Domnului ADRIAN CURAJ

Ministrul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice

De către doamna senator: Doina Elena Federovici        

Circumscripţia electorală: numărul 7

Colegiul electoral: numărul 1, judeţul Botoşani                      

Grupul parlamentar: PSD

Şedinţa Senatului din data de: 22.02.2016

 

OBIECTUL INTERPELĂRII: Abrogarea art. 174, alin. (6) din Legea nr. 1/2011

 

            Stimate domnule  ministru,

 Formarea profesională și traseul de carieră al asistentelor medicale sunt afectate de un fenomen grav, căruia îi cad victime majoritatea asistentelor medicale: redundanța procesului de formare profesională inițială, determinată de prevederile legale a căror abrogare o propunem. Cele mai afectate sunt asistentele medicale deja angajate în sectorul public de sănătate, acestea fiind prinse în cercul vicios al formărilor redundante; în această situație se află peste 60.000 de asistente medicale. În majoritatea cazurilor este vorba de asistente medicale care au fost obligate să parcurgă mai multe tipuri de pregătire inițială (liceu, postliceală, colegiu, facultate) pentru a se menține, din punct de vedere ierarhic, la nivelul profesional inițial. Exemplele de situații sunt de-a dreptul șocante, ele conducând uneori la durate totale de formare care ajung la 10 ani.

Prevederile art. 174, alin. (6) din legea nr. 1/2011, care interzic recunoașterea universitară a creditelor obținute în învățământul postliceal sanitar („În învăţământul superior din domeniul sănătate nu se pot transforma în credite echivalate şi transfera studiile obţinute în învăţământul postliceal.”), au un caracter discriminatoriu, excluzând asistentele medicale din rândul cetățenilor care pot beneficia de mecanismul creditelor transferabile, așa cum este stipulat acest drept la art. 44, alin. (10)  din aceeași lege („Creditele pentru educație și formare profesională obținute în învățământul postliceal pot fi recunoscute pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat de către universități, în baza deciziilor senatului universitar, ca unități de credite de studii transferabile pentru nivelul licență.”). Cu alte cuvinte, modificările propuse elimină discriminarea creată între persoanele ce lucrează în sectorul Sănătate și angajații altor sectoare de activitate.

Unul din rezultatele acestor modificări îl constituie apărarea dreptului asistentelor medicale la propria profesie, ca formă de protecție împotriva modificării tipurilor de formare inițială. Acest drept poate fi derivat atât din drepturile constituționale ale cetățeanului cât și din principiul drepturilor obținute stipulat în textul Directivei 36/2005.

În condițiile în care profesia de asistentă medicală face parte din profesiile reglementate la nivelul Uniunii Europene de Directivele 36/2015 și 55/2013, acesteia îi sunt aplicabile principiile prevăzute de aceste acte normative pentru recunoașterea drepturilor profesionale. Constituie argumente solide pentru modificarea pe care-o propunem următoarele principii:

– Principiul respectării drepturilor obținute – când nu sunt îndeplinite toate cerințele de formare stipulate în Directivă, sunt considerate dovezi suficiente titlurile de calificare obținute atunci când atestă o formare care a început înainte de aderarea la U. E. Cu alte cuvinte, asistentele medicale care au obținut un titlu sub imperiul unor prevederi legale anterioare au dreptul la recunoașterea formării deținute deja în situația în care doresc să acceadă la un alt nivel de pregătire.

– Principiul reluării întregii formări profesionaleare caracter de excepție, el trebuind să fie luat în considerare doar în cazul în care diferențele dintre domeniile de activitate sunt atât de mari încât este necesar un program complet de educație și formare pentru ca profesionistul să compenseze deficiențele.

Principiul completării competențelor, pe baza formării inițiale și raportat la disciplinele/competențele ce nu sunt atestate/obținute deja.

– Principiul exceptării de la unele părți ale formării dacă aceste elemente ale formării ulterioare au fost deja finalizate în cursul programului anterior de formare.

Recunoașterea legitimității mecanismului creditelor transferabile și pentru asistentele medicale constituie forma de consacrare a acestor principii.

Enumerarea acestor principii indică faptul că modificările legislative propuse sunt parte a efortului legislativ de transpunere în legislația națională a prevederilor Directivei  36/UE/2005, așa cum a fost modificată de Directiva 55/UE/2013, transpunere care trebuia finalizată la începutul anului 2016. În acest context, trebuie observat faptul că Directiva 55/UE/2013 a apărut ulterior Legii nr. 1/2011, fiind evidentă necesitatea adaptării cele din urmă la prevederile celei dintâi.

În sprijinul celor menționate mai sus, vă anexez și Memoriul Federației “Solidaritatea Sanitară” din România membră a CNS CARTEL ALFA din data de 08.01.2016, adresat domnului Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu – Ministrul Sănătății.

În încheiere, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicați dacă ministerul pe care îl conduceți sprijină modificarea legislativă care face obiectul prezentei interpelări.

Solicit răspuns scris.

Vă mulțumesc.

 

Cu deosebită consideraţie,

Senator,

Doina Elena Federovici

Check Also

Micii ”parlamentari” de Hilișeu Horia în vizită la Senat

Pentru 31 de copii de la școlile nr 1 și nr 2 Hilișeu Horia și …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *